سفرنوشت

آرشیو سفرنامه های فرانسه

چطور ویزای شینگن فرانسه گرفتم، اردیبهشت ۱۳۹۶

خوشبختانه دوستم جاوید امسال موفق شد ویزای فرانسه رو بگیره و تقاضای من برای نوشتن راهنما و مراحل ویزای فرانسه رو قبول کرد. توی این راهنما توضیحات بیشتر مربوط به ویزای فرانسه و...

ادامه مطلب