سفرنوشت

آرشیو سفرنامه های ساموا

ساموا، روز اول

بعد از سه ساعت و نيم پرواز به سمت شمال شرق نيوزلند ساعت...

ادامه مطلب

ساموا، روز دوم

مردم ساموا خيلى زندگى رو راحت ميگيرن و كلا تلاش زيادى توى زندگى روزمرشون ...

ادامه مطلب

ساموا، روز سوم

امروز سعى كردم قبل طلوع خورشيد بيدار بشم، برم به ساحل شرقى و يك...

ادامه مطلب

ساموا، روز چهارم

تلاش چهار ساعته امين الجزايرى و رفيقش جواب داد و قليان با...

ادامه مطلب

ساموا، روز پنجم

بعد از صبحانه و گشت زدن توى روستاى فاله آلوپو به سمت...

ادامه مطلب

ساموا، روز ششم

صبح بعد از خوردن صبحانه حاضر شديم تا به همراه خانواده اى كه...

ادامه مطلب

ساموا، روز هفتم

فلى ديشب ظاهرا وسط قلمرو مورچه ها بوده، توى هر چيزى كه...

ادامه مطلب

ساموا، روز هشتم

از اونجايى كه به ساحل شرقى نزديك بودم تصميم گرفتم بجاى خوابيدن يكبار ديگه...

ادامه مطلب

آخر سفر اقیانوسیه

بعد از چهار ساعت پرواز ترسناك در هواى طوفانى از ساموا به اوكلند و چهار ساعت...

ادامه مطلب