سفرنوشت

آرشیو سفرنامه های کوزوو

سفرنامه کوزوو: پریشتینا پایتختی که زیبا نیست

وقتی رسیدیم لب مرز پروسه چک من در هر دو طرف طولانی شد و حتی پلیس کوزوو ازم خواست پیاده بشم و چند تا سوال جواب بدم. این که چرا میام کوزوو، چند روز میمونم و چقدر پول همراهمه. برای من کاملا...

ادامه مطلب

سفرنامه کوزوو: شهر زیبا و پر جنب و جوش پریزرن

یک رودخانه که از وسط شهر رد میشه با پل های دوست داشتنی، مساجد زیبا و کوه های سرسبزی که شهر رو احاطه کرده. به شهرهای شمالی ایران بی شباهت نیست. یکشنبه سیلی از توریست از کشورهای اطراف...

ادامه مطلب

سفرنامه کوزوو: شهر په یا

دلیل اصلی اومدنم به په یا دو تا صومعه خیلی خاصه که هر دوش در لیست جهانی میراث یونسکو ثبت شده. صومعه و کلیسای هفتصد ساله پاتریارشیا (Patriarchate Monastery) یا پاتریاکانا دو کیلومتر با مرکز...

ادامه مطلب