سفرنوشت

آرشیو سفرنامه های اسلوونی

سفرنامه اسلوونی: لیوبلیانا، قلعه پِرِدیاما و غار شگفت انگیز اشکوتسیان

غار عظیم اشکوتسیان (Škocjan Caves) در فاصله دو ساعتى لیوبلیانا جزو شگفتى هاى اروپا محسوب میشه و در لیست میراث جهانى یونسكو هم ثبت شده. یك رودخانه در طول میلیون ها سال ...

ادامه مطلب

سفرنامه اسلوونی: پارک ملی تریگلاو در کوه های آلپ

یکشنبه هم دوستانم آزاد بودند و رفتیم پارک ملى تریگلاو ( Triglav National Park ). جاده هاى کوهستانى هزار پیچ، برف و جنگل و دریاچه و رودخانه هاى سبز و آبى. موتور سوارهاى اسلوونیایى و...

ادامه مطلب

سفرنامه اسلوونى: دریاچه بِلِد و دریاچه بوخین در کوه هاى آلپ

مسیر چهل دقیقه اى بلد به بوخین به قدرى زیبا بود که همش صورتم به پنجره چسبیده بود. دشت هاى سرسبز که وسطش گل هاى زرد بود، کلبه هاى روستایى و پشتش هم جنگل و کوه من رو برد به...

ادامه مطلب

سفرنامه اسلوونى: لیوبلیانا پایتخت اسلوونى

این فرم خاص زمین باعث شده رودخانه لیوبلیانا شش بار بره زیر زمین و بعد از طى مسیرى زیرزمینى دوباره بیاد روى سطح زمین. قدیم که مردم نمیدونستن اینها همش یک آبه، فکر مى کردند هفت تا رودخانه...

ادامه مطلب