سفرنوشت

آرمین میرزازاده

گر چه همیشه در اعماق علاقه‌هام حس زیادی به بودن در طبیعت وجود داشت، اما دوران کودکی، نوجوانی و ابتدای جوانی رو به دور از تجربه و سفر کردن گذروندم. این باعث شد وقتی راه و چاه سفر کردن رو یاد گرفتم، هر بار بعد از هر تجربه و سفر، تشنه تجربه جدیدتری بشم. این روزها سفر برای من به سبک زندگی مورد انتخابم تغییر پیدا کرده. بنابراین مدت زیادی هست که از شهر به روستا، از روستا به کوه، از کوه به دریا و … سرگردونم و سعی دارم با فراغ بال به لذت از زندگی و نزدیک شدن به خود واقعی‌ام بپردازم.

هر لحظه از زندگیمو لبریز چالش و ارتباط با افراد می‌کنم و با اشتیاق دلخواسته در جست و جوی یادگرفتن قدم برمی‌دارم. همینجور که من برای برنامه‌ریزی‌هام از اطلاعات به اشتراک گذاشته دیگران، سود می‌برم سعی می‌کنم با اشتراک تجربه‌های سفرم تا حد کمی در این امر نیز سهیم باشم.

سفرنامه هند، ویزای الکترونیکی هند، راهنمای کلی و هزینه های سفر

هند India سفرنامه هند، ویزای الکترونیکی هند، راهنمای کلی و هزینه های سفر
نویسنده مهمان: آرمین میرزازاده