سفرنوشت

خودرو شخصی

سفر با خودروی شخصی به اقلیم کردستان عراق؛ سرزمین اقوام باستانی و اقلیت های کهن

عراق Iraq سفر با خودروی شخصی به اقلیم کردستان عراق؛ سرزمین اقوام باستانی و اقلیت های کهن
نویسنده مهمان: حمید سهرابی

سفر زمینی با ماشین شخصی به ۱۷ شهر ترکیه

ترکیه Turkey سفر زمینی با ماشین شخصی به ۱۷ شهر ترکیه
نویسنده مهمان: سید میثم شفیعی مطهر